O FESTIWALU

Basil Kerski, dyrektor ECS: Spotykamy się po raz szósty, aby wspólnej refleksji poddać fenomen wolności. Życzę Państwu, abyśmy najbliższy tydzień podarowali sobie jako czas, kiedy film, teatr i dyskusja pozwolą nam się zatrzymać, aby porozmyślać o sprawach ważkich, a w codziennej zawierusze zaniedbywanych.

Przygotowaliśmy tradycyjnie wiele nowości, filmów nagradzanych i zauważanych na światowych festiwalach. Poruszają one problemy, wobec których nie możemy i nie chcemy być obojętni – rozwój cywilizacji, siła i bezsilność nowych ruchów społecznych, tęsknota za duchowością, tożsamość płci, ale też rola szkoły we współczesnym, trudnym do zrozumienia dla młodzieży, świecie.

Zaprezentujemy też Państwu kilka wybitnych obrazów o wolności utraconej. Zebraliśmy je w cyklu pod wspólnym przesłaniem „Wojna jest w nas”, zaczerpniętym z tytułu jednego z filmów. Gorzka to konkluzja. Nie jest naszym zamierzeniem epatować okrucieństwem. Czujemy powinność analizowania zjawiska, jakim jest wojna, bowiem słowo „wojna” czytać dziś trzeba inaczej niż jeszcze sto lat temu. Ludzie wciąż idą na wojnę z karabinem w ręku, palą i grabią, nie zawsze jednak wróg okazuje się obcym i nie najistotniejsze jest, aby podbić cudzą ziemię. Wojnę nieraz przynosi dziś swój swemu. Wojna idzie o sprawowanie władzy, o bogactwa naturalne, o narkotyki, o niewolniczą pracę, o dostęp do wody, wreszcie o ogromne zyski finansowe czerpane dzięki temu, że ktoś gdzieś toczy wojnę. Wojna czai się w nas i nigdy dość, aby o tym pamiętać.

Szczególnie ciepło zapraszam na specjalną teatralną produkcję festiwalową Re-Wolt, której współproducentem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, a partnerem Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA. Na dawnych terenach stoczniowych – bowiem sztukę tę wystawimy w Instytucie Sztuki Wyspa – historia robotników, którzy poddani zostali redukcji, później reedukacji, „a maszyny wysłano do Chin”, może zabrzmieć wyjątkowo dobitnie.

Zapraszam Państwa w imieniu całego zespołu realizującego All About Freedom Festival we wspólną podróż, gdzie sięga ludzka wolność.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

AKTUALNOŚCI
Plebiscyt publiczności
Plebiscyt publiczności "Pan Lazhar" uzyskał 240 punktów