KONTAKT

6. ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL

Zespół festiwalu
Arkadiusz Bilecki | Michał Chaciński | Magdalena Charkin-Jaszcza | Dominika Dowgiert | Aleksandra Dulkiewicz | Arkadiusz Jasiński | Iwona Katarzyńska-Czaplewska | Basil Kerski | Marek Kraska | Paweł Łapiński | Patrycja Medowska | Artur Liebhart | Bartosz Siudak | Marta Szadowiak | Agnieszka Szczepaniak | Katarzyna Świętoniowska | Celina Zboromirska-Bieńczak | Katarzyna Żelazek

Organizacja i produkcja:
Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, tel. +48 (58) 767 79 71,
ecs@ecs.gda.pl, www.aaff.pl, www.ecs.gda.pl

Dodatkowych informacji o festiwalu udziela:
Marta Szadowiak - PR Manager - marta@projektpr.pl, tel. 502 404 394