MEDIA
akredytacje dziennikarskie

1. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 17 października 2012.
2. Zgłoszenie wg poniższego wzoru należy przesłać na email: marta@projektpr.pl.
3. Liczba akredytacji jest limitowana. Akredytacje są bezpłatne.
4. Akredytacje będą do odbioru w miejscach konkretnych przedsięwzięć (Multikino Gdańsk, IS Wyspa).
5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu danego przedsięwzięcia AAFF 2012. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji ECS przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
6. Wywiady indywidualne z artystami możliwe jedynie po uzgodnieniu z organizatorem oraz po wyrażeniu zgody przez artystę.
7. ECS zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

Zgłoszenie akredytacyjne:
Imię, nazwisko:
Email:
Telefon komórkowy:
Redakcja:
Strona WWW redakcji:
Informacja, w jaki sposób Festiwal będzie promowany przez redakcję:
Przedsięwzięcia AAFF 2012, których dotyczy akredytacja:

Dodatkowych informacji o AAFF 2012 udziela:
Marta Szadowiak
marta@projektpr.pl, www.aaff.pl
tel. 502 404 394