O FESTIWALU
Wojna czai się w nas i nigdy dość, aby o tym pamiętać

Basil Kerski, dyrektor ECS: Spotykamy się po raz szósty, aby wspólnej refleksji poddać fenomen wolności. Życzę Państwu, abyśmy najbliższy tydzień podarowali sobie jako czas, kiedy film, teatr i dyskusja pozwolą nam się zatrzymać, aby porozmyślać o sprawach ważkich, a w codziennej zawierusze zaniedbywanych.

Przygotowaliśmy tradycyjnie wiele nowości, filmów nagradzanych i zauważanych na światowych festiwalach. Poruszają one problemy, wobec których nie możemy i nie chcemy być obojętni – rozwój cywilizacji, siła i bezsilność nowych ruchów społecznych, tęsknota za duchowością, tożsamość płci, ale też rola szkoły we współczesnym, trudnym do zrozumienia dla młodzieży, świecie.

Zaprezentujemy też Państwu kilka wybitnych obrazów o wolności utraconej. Zebraliśmy je w cyklu pod wspólnym przesłaniem „Wojna jest w nas”, zaczerpniętym z tytułu jednego z filmów. Gorzka to konkluzja. Nie jest naszym zamierzeniem epatować okrucieństwem. Czujemy powinność analizowania zjawiska, jakim jest wojna, bowiem słowo „wojna” czytać dziś trzeba inaczej niż jeszcze sto lat temu. Ludzie wciąż idą na wojnę z karabinem w ręku, palą i grabią, nie zawsze jednak wróg okazuje się obcym i nie najistotniejsze jest, aby podbić cudzą ziemię. Wojnę nieraz przynosi dziś swój swemu. Wojna idzie o sprawowanie władzy, o bogactwa naturalne, o narkotyki, o niewolniczą pracę, o dostęp do wody, wreszcie o ogromne zyski finansowe czerpane dzięki temu, że ktoś gdzieś toczy wojnę. Wojna czai się w nas i nigdy dość, aby o tym pamiętać.

Szczególnie ciepło zapraszam na specjalną teatralną produkcję festiwalową Re-Wolt, której współproducentem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, a partnerem Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA. Na dawnych terenach stoczniowych – bowiem sztukę tę wystawimy w Instytucie Sztuki Wyspa – historia robotników, którzy poddani zostali redukcji, później reedukacji, „a maszyny wysłano do Chin”, może zabrzmieć wyjątkowo dobitnie.

Zapraszam Państwa w imieniu całego zespołu realizującego All About Freedom Festival we wspólną podróż, gdzie sięga ludzka wolność.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności organizuje w Gdańsku już po raz szósty ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL . Tydzień od 19 do 26 października będzie to kolejna szansa na sprawdzenie jak w przestrzeni sztuki zakorzeniło się pojęcie wolności. W 2012 roku w programie festiwalu pojawi się sztuka teatralna – i po raz pierwszy będzie to produkcja przygotowana specjalnie na AAFF.

Tekst Re-wolt, autorstwa Anny Wojnarowskiej, na scenę adaptuje reżyserka Weronika Szczawińska. Rzecz dotyczy wyjątkowo nieheroicznego odcinka polskiej historii, przywracając zbiorowej pamięci opowieści robotnic ze zburzonych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg, mieszczących się niegdyś na warszawskiej Woli. Zagubiony rozdział z nigdy nie napisanej historii pracy łączy się tu z fragmentami opowieści o samej Róży Luksemburg. Spektakl spogląda na opowiadane wydarzenia z perspektywy czasów, w których fabryka zniknęła z pola widzenia, „byli robotnicy poddani zostali redukcji i reedukacji, a maszyny wysłano do Chin”.

Trzonem festiwalu są pokazy filmowe, wokół których inicjowane są debaty. - W 2012 roku po raz pierwszy na ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL przedstawiamy blok filmów powiązanych wspólnym wątkiem tematycznym. Opatrzyliśmy je tytułem „Wojna jest w nas”, ale to nie sceny batalistyczne lub bohaterskie czyny stanowią o ich wartości – wyjaśnia Artur Liebhart, kurator programu filmowego. – Uwikłanie człowieka w role społeczne, presja grupy i opinii oraz heroiczna walka o swoją prawdę i wolność, przynoszą niezwykłe przeżycia filmowe, dostrzeżone przez krytykę, nagradzane na wielu festiwalach i nominowane do Oscarów.